ตู้เซฟกันไฟ    ตู้เซฟกันไฟและกันโจร    ตู้เซฟแบบอื่นๆ    ซ่อมตู้เซฟ    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
รหัสหมุน
ขนาดเล็ก    ขนาดกลาง      ขนาดใหญ่
รหัสดิจิตอล
ขนาดเล็ก     ขนาดกลาง      ขนาดใหญ่
รหัสสแกนนิ้ว
ขนาดเล็ก     ขนาดกลาง      ขนาดใหญ่  
 
 
PROMOTION ตู้เซฟลดราคา | โปรชำระบัตร ผ่อน 0% 4 เดือน | โปรเงินสด จ่ายเงินสด ลดถูกกว่า
 
      ตู้เซฟกันไฟ รหัสหมุน ขนาดกลาง ป้องกันไฟเท่านั้น  
 
   
BEEDA MANDA กันไฟ 3 ชั่วโมง
ตู้เซฟของคนไทย มีศูนย์บริการในไทยและบริการซ่อมถึงที่ Onsite Service
 
แนะนำ
Recommend
 
 
 
 
 
BEEDA MANDA FS-SD
น้ำหนัก : 105 kg.
ขนาด : W48.0 x D47.6 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 24,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท
  โปรเงินสด 8,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-SD
น้ำหนัก : 105 kg.
ขนาด : W48.0 x D47.6 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 24,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท
  โปรเงินสด 8,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-SD
น้ำหนัก : 105 kg.
ขนาด : W48.0 x D47.6 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 24,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท
  โปรเงินสด 8,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-SDW
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W54.0 x D45.0 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 28,750 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท
  โปรเงินสด 10,490 บาท  
 
 
 
BEEDA MANDA FS-SDW
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W54.0 x D45.0 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 28,750 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท
  โปรเงินสด 10,490 บาท  
BEEDA MANDA FS-SDW
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W54.0 x D45.0 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 28,750 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท
  โปรเงินสด 10,490 บาท  
BEEDA MANDA FS-700T
น้ำหนัก : 155 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H75.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 35,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท
  โปรเงินสด 12,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-700T
น้ำหนัก : 155 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H75.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 35,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท
  โปรเงินสด 12,990 บาท  
 
 
 
BEEDA MANDA FS-700T
น้ำหนัก : 155 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H75.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 35,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท
  โปรเงินสด 12,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-701T
น้ำหนัก : 190 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H100.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 49,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท
  โปรเงินสด 17,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-701T
น้ำหนัก : 190 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H100.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 49,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท
  โปรเงินสด 17,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-701T
น้ำหนัก : 190 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H100.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 49,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท
  โปรเงินสด 17,990 บาท  
 
 
 
BEEDA MANDA FS-SDN
น้ำหนัก : 105 kg.
ขนาด : W48.0 x D47.6 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 24,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท
  โปรเงินสด 8,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-SDN
น้ำหนัก : 105 kg.
ขนาด : W48.0 x D47.6 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 24,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท
  โปรเงินสด 8,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-SDN
น้ำหนัก : 105 kg.
ขนาด : W48.0 x D47.6 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 24,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 9,790 บาท
  โปรเงินสด 8,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-SDWN
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W54.0 x D45.0 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 28,750 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท
  โปรเงินสด 10,490 บาท  
 
 
 
BEEDA MANDA FS-SDWN
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W54.0 x D45.0 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 28,750 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท
  โปรเงินสด 10,490 บาท  
BEEDA MANDA FS-SDWN
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W54.0 x D45.0 x H64.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 28,750 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 11,490 บาท
  โปรเงินสด 10,490 บาท  
BEEDA MANDA FS-700TN
น้ำหนัก : 155 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H75.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 35,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท
  โปรเงินสด 12,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-700TN
น้ำหนัก : 155 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H75.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 35,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท
  โปรเงินสด 12,990 บาท  
 
 
 
BEEDA MANDA FS-700TN
น้ำหนัก : 155 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H75.9 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 35,500 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 14,190 บาท
  โปรเงินสด 12,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-701TN
น้ำหนัก : 190 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H100.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 49,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท
  โปรเงินสด 17,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-701TN
น้ำหนัก : 190 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H100.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 49,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท
  โปรเงินสด 17,990 บาท  
BEEDA MANDA FS-701TN
น้ำหนัก : 190 kg.
ขนาด : W59.0 x D55.3 x H100.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 3 ชั่วโมง
การรับประกัน : 5 ปี ทุกชิ้นส่วน
ราคาปกติ : 49,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 19,590 บาท
  โปรเงินสด 17,990 บาท  
 
 
        ตู้เซฟกันไฟ รหัสหมุน แบรนด์อื่นๆ    
 
 
PRESIDENT SM
น้ำหนัก : 105 kg.
ขนาด : W47.0 x D50.4 x H66.7 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 19,390 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 11,090 บาท
  โปรเงินสด 10,290 บาท  
PRESIDENT SB20
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W53.0 x D52.3 x H67.5 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 27,380 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 15,790 บาท
  โปรเงินสด 14,590 บาท  
PRESIDENT SB30
น้ำหนัก : 155 kg.
ขนาด : W59.0 x D59.6 x H76.2 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 29,060 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 16,690 บาท
  โปรเงินสด 15,390 บาท  
PRESIDENT SB40
น้ำหนัก : 190 kg.
ขนาด : W59.0 x D59.6 x H93.5 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 35,690 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 20,390 บาท
  โปรเงินสด 18,890 บาท  
 
 
 
GODREJ 445
น้ำหนัก : 118 kg.
ขนาด : W50.5 x D49.5 x H58.6 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 1 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 32,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 22,490 บาท
  โปรเงินสด 20,790 บาท  
GODREJ 560
น้ำหนัก : 193 kg.
ขนาด : W54.5 x D59.0 x H70.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 1 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 37,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 26,990 บาท
  โปรเงินสด 24,990 บาท  
GODREJ 720
น้ำหนัก : 210 kg.
ขนาด : W59.0 x D54.5 x H86.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 1 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 44,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 30,590 บาท
  โปรเงินสด 28,290 บาท  
DIPLOMAT 080KC
น้ำหนัก : 112 kg.
ขนาด : W52.0 x D52.0 x H87.6 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 90 นาที
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 42,400 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 21,200 บาท
  โปรเงินสด 19,600 บาท  
 
 
 
DIPLOMAT 100KC
น้ำหนัก : 201 kg.
ขนาด : W65.5 x D56.0 x H102.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 120 นาที
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 61,400 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 30,700 บาท
  โปรเงินสด 28,400 บาท  
EAGLE SAFES SS-035
น้ำหนัก : 96 kg.
ขนาด : W49.1 x D46.7 x H55.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 41,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 23,690 บาท
  โปรเงินสด 21,890 บาท  
EAGLE SAFES SS-065
น้ำหนัก : 120 kg.
ขนาด : W54.9 x D50.7 x H67.5 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 47,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 26,990 บาท
  โปรเงินสด 24,990 บาท  
EAGLE SAFES SS-080
น้ำหนัก : 185 kg.
ขนาด : W50.7 x D58.0 x H80.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 53,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 30,590 บาท
  โปรเงินสด 28,290 บาท  
 
 
 
APEX / VITAL SP42-S
น้ำหนัก : 105 kg.
ขนาด : W46.0 x D52.2 x H57.6 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : ไม่ระบุระยะเวลา
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 28,000 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 14,000 บาท
  โปรเงินสด 12,700 บาท  
APEX / VITAL SP100-SKK
น้ำหนัก : 175 kg.
ขนาด : W61.2 x D57.5 x H74.3 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : ไม่ระบุระยะเวลา
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 40,400 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 20,200 บาท
  โปรเงินสด 18,000 บาท  
APEX / VITAL SP130-SKK
น้ำหนัก : 215 kg.
ขนาด : W61.2 x D57.5 x H94.3 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : ไม่ระบุระยะเวลา
การรับประกัน : -
ราคาปกติ : 50,400 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 25,200 บาท
  โปรเงินสด 20,200 บาท  
KINGDOM SA-824
น้ำหนัก : 220 kg.
ขนาด : W61.8 x D52.8 x 100.6 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 2 ปี ระบบล็อคและโครงสร้างตู้
ราคาปกติ : 54,390 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 31,290 บาท
  โปรเงินสด 28,990 บาท  
 
 
 
KINGDOM SA-2012
น้ำหนัก : 140 kg.
ขนาด : W54.8 x D53.0 x 78.8 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 2 ปี ระบบล็อคและโครงสร้างตู้
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
KINGDOM SA-2013
น้ำหนัก : 190 kg.
ขนา : W54.8 x D53.0 x H100.8 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 2 ปี ระบบล็อคและโครงสร้างตู้
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
KINGDOM SA-825
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W52.8 x D46.3 x H71.6 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 2 ปี ระบบล็อคและโครงสร้างตู้
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
KINGDOM SA-8252
น้ำหนัก : 135 kg.
ขนาด : W52.8 x D51.8 x H78.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 2 ปี ระบบล็อคและโครงสร้างตู้
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
 
 
 
PILOT SA-975
น้ำหนัก : 75 kg.
ขนาด : W47.6 x D43.0 x H59.7 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 1 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 1 ปี
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
PILOT SA-9110
น้ำหนัก : 110 kg.
ขนาด : W52.8 x D46.3 x H71.6 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 1 ปี
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
PILOT SA-9150
น้ำหนัก : 150 kg.
ขนาด : W52.8 x D51.8 x H78.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 1 ปี
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
PILOT SA-9200
น้ำหนัก : 200 kg.
ขนาดภายนอก : W62 x D53 x H100.8 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 1 ปี
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
 
 
 
PILOT SA-5270
น้ำหนัก : 135 kg.
ขนาด : W52.8 x D51.8 x H70.0 cm.
ระบบล็อค : รหัสหมุน 1 ชุด / กุญแจ 2 ชุด
ระยะเวลาป้องกันไฟ : 2 ชั่วโมง
การรับประกัน : 1 ปี
ราคาปกติ : 0 บาท รวม VAT 7%
ราคาพิเศษ : 0 บาท
  ยกเลิกการผลิต  
       
 
 
 
     
  SRISOPON SAFES ร้านขายตู้เซฟเก่าแก่แห่งย่านลาดพร้าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519
เราเชื่อว่า "ความเจริญและความปลอดภัยต้องไปคู่กัน"
     
 
 
 
[แนะนำ] ตู้เซฟที่กันได้ทั้งโจรและไฟ  
 
LINE OFFICIAL ACCOUNT
เพิ่มเพื่อน 
MONDAY-SATURDAY 08.30-17.30
CALL 02-933-7663-5 , 081-559-5667
LINE @srisoponsafes
 
 
รับประกันของแท้ สเปคเดิมจากโรงงาน ไม่ดัดแปลงอะไหล่
 
SRISOPON SAFES
บริษัท ศรีโสภณ เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
สาขาลาดพร้าว เลขที่ 2100 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
   
  Copyright © 2022 Srisopon Safe and Steel Furniture Co.,Ltd. All rights reserved.